Dupilumab е ефективен при атопичен дерматит


md 01/06/2015

Подкожното приложение на моноклоналното антитяло dupilumab при възрастни хора с умерено тежък до тежък атопичен дерматит (АД), въпреки топикалната терапия с кортикостероиди и калциневринови инхибитори, е асоциирано с изразено и бързо подобрение на редица показатели за оценка на активността на заболяването, при приемлив профил на безопасност, показа анализ на резултатите от няколко клинични проучвания, публикуван […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.