Достатъчна ли е ехографията след първи епизод на фебрилна ИПП?


md 01/06/2015

Микционната цистография (МЦГ) не е показана при оценката на кърмачетата с първи епизод на фебрилна инфекция на пикочните пътища (ИПП) и с нормален резултат от ехографското изследване на отделителната система, но всеки случай трябва да се разглежда поотделно и винаги трябва да се взимат предвид предпочитанията на родителите, според последните препоръки на Американската академия по […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.