Десетте водещи новости в гастроентерологията през 2014


md 01/06/2015

Десет постижения в областта на гастроентерологията през 2014 година, които ще променят клиничната практика, бяха публикувани в Medscape (1): – Скрининговата колоноскопия води до ранно откриване на колоректалния карцином – Статините рядко причиняват медикаментозно-индуцирано чернодробно увреждане и не е необходимо проследяване на чернодробните проби по време на терапията – Липсват сигурни данни за връзка между […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.