Биомаркери при ХОББ


md 01/06/2015

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) засяга 10-15% от населението >40 години и е причина за около три милиона смъртни случаи годишно (четвърта по честота причина за смърт в световен мащаб) (1). Клинични предиктори на смъртността при ХОББ Най-често използваният в клиничната практика тест за предвиждане на смъртността при болни с ХОББ е тежестта на обструкция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.