100 милиарда долара за лечение на онкологични заболявания през 201401/06/2015

Ранната диагностика, подобрената ефективност и по-продължителният период на терапия са причините за увеличаване на разходите за онкологични медикаменти, според доклад на консултантската компания IMS Health. Към края на 2014 в световен мащаб приходите от средства за активна и поддържаща терапия на злокачествени заболявания са надхвърлили $100 милиарда (1).

Основните изводи от доклада:

- глобалният пазар на онкологични медикаменти продължава да е със стабилен растеж, като за последните пет години той се е увеличил от $75 милиарда (през 2009) на $100 милиарда (през 2014), като само за последната година повишението е с 10.3%

- в Европа, разходите за онкологични медикаменти заемат 14.7% от общите разходи за медикаменти

- за последните пет години са отчетени подобрения в крайния изход при основните злокачествени заболявания, което се дължи на ранна диагностика и ефективно лечение

- сред новите и обещаващи медикаменти са имуно-онкологичните (за които се предполага че имат по-ниска токсичност), както и възможностите за нови комбинирани терапии, които удължават преживяемостта на пациентите

- достъпът до по-нови лекарствени средства и таргетна терапия е труден в редица страни, поради висока цена и ограничени възможности за реимбурсиране дори в развитите държави. Например, за последните 10 години средните месечни разходи за онкологично лечение в САЩ са се увеличили с 39%, което е довело до подобрение в отговора към терапията с 42%.

Според консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com), с най-бърз растеж на продажбите през следващите години ще е групата на имунотерапевтичните противоракови медикаменти, най-вече поради навлизането на девет нови имунотерапии с широки индикации за приложение, имунни инхибитори и пет нови противоракови ваксини.

Като най-перспективни се сочат анти-CTLA-4 моноклоналното антитяло ipilimumab (Yervoy на BMS), както и новите имунни инхибитори, които са насочени срещу лиганда на рецептора за програмирана клетъчна смърт (PD-1 лиганд): nivolumab (на BMS и ONO Pharmaceuticals), pembrolizumab (на MSD), MPDL (Roche/Genentech/Chungai) и MED14736 (AstraZeneca/MedImmune).

Особено перспективно се очертава комбинираното противотуморно лечение с PD-1 инхибитори плюс противоракови ваксини или химиотерапия. (ИТ)

Използван източник:

1. IMS Health finds global cancer drug spending crossed $100 billion threshold in 2 014 www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.c76283e8bf81e98f53c753c71ad8c22a/?vgnextoid=49bbd5a93832d410VgnVCM1000000e2e2ca2RCRD&vgnextchannel=ba11e590cb4dc310VgnVCM100000a48d2ca2RCRD&vgnextfmt=default