Vemurafenib: първият инхибитор на серин-треонин протеин киназата за лечение на малигнен меланом с активиращи BRAF мутации01/04/2015

Лечението с пероралния инхибитор на BRAF серин-треонин киназата vemurafenib води до сигнификантно понижение на риска за летален изход или за прогресия на заболяването при пациентите с малигнен меланом, позитивен за мутации в BRAFV600 гена, в сравнение със стандартната монотерапия с dacarbazine, при приемлив профил на токсичност, показаха резултатите от проучването BRIM-3, публикувани в списание Lancet […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.