Съвременни тенденции, проблеми и перспективи в хирургичното лечение на слабинните хернии


md 01/04/2015

Доц. д-р Юлий Ванев, дм, ас. д-р Любомир Свиленов, ас. д-р Виктор Попов, ас. д-р Кирил Петров, д-р Румен Бояджиев УМБАЛСМ Пирогов, III хирургична клиника; За коренспонденция: yulivanev@yahoo.com Слабинните (ингвинални) хернии са група от заболявания с разнородна етиология. Предпоставка за възникване на слабинни хернии съществува при 25-45% от мъжете и 5-8% от жените. Основополагащ съвременен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.