Пробиотиците може да са ефективни за профилактика на алергия, но не и на астма при децата


md 01/04/2015

Пре- и постнаталният прием на пробиотици може да понижи нивото на имуноглобулин Е (immunoglobulin E, IgE) при децата и да профилактира сенсибилизацията и развитието на алергии, но не и на бронхиалната астма, според мета-анализ, публикуван в списание Pediatrics (1). Изследователите са разгледали 1081 рандомизирани, контролирани проучвания, публикувани между 2001 и 2012 година, от които 25 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.