PCSK9 и CETP инхибиторите ще променят пазара на медикаменти за лечение на дислипидемия01/04/2015

Новите инхибитори на про-протеин конвертаза субтилизин/кексин 9 (PCSK9) и на холестерил естер трансферния протеин (CEТP) ще доведат до съществен растеж и промяна на фармацевтичния пазар на медикаменти за терапия на дислипидемия, според доклад на консултантската компания Decision Resources (1).

Тези две групи лекарствени средства се използват в по-късните етапи на лечение на заболяването при ограничен брой пациенти, които имат висок остатъчен сърдечносъдов риск и се нуждаят от допълнителна терапия за намаление на стойностите на LDL-холестерола.

Прогнозите на експертите:

– медикаменти с потенциална възможност да генерират продажби от над $1 милиарда годишно са alirocumab (на Sanofi/Regeneron), evolocumab (на Amgen) и bococizumab (на Pfizer)

– перспективни CETP-инхибитори са anacetrapib (на Merck/MSD) и evacetrapib (на Eli Lilly)

– статините ще продължат да са най-често предписваните медикаменти за лечение на дислипидемия, особено след отпадането на патентната защита на голяма част от тях през 2017 година

– резултатите от няколко големи проучвания относно крайния сърдечносъдов изход ще повлияят избора на втора и трета линия терапии на дислипидемията, и най-вероятно в близко бъдеще ще доведат до промяна в стандартите за лечение

Използван източник:

1. PCSK9 and CETP inhibitors are set to transform the dyslipidemia market http://decisionresources.com/News-and-Events/Press-Releases/PCor-Dyslip-12-3-14