PCSK9 и CETP инхибиторите ще променят пазара на медикаменти за лечение на дислипидемия


md 01/04/2015

Новите инхибитори на про-протеин конвертаза субтилизин/кексин 9 (PCSK9) и на холестерил естер трансферния протеин (CEТP) ще доведат до съществен растеж и промяна на фармацевтичния пазар на медикаменти за терапия на дислипидемия, според доклад на консултантската компания Decision Resources (1). Тези две групи лекарствени средства се използват в по-късните етапи на лечение на заболяването при ограничен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.