От лабораторния резултат към софтуерни технологии при чернодробни заболявания


md 01/04/2015

Доц. д-р Аделаида Русева, дм Клинична лаборатория, УМБАЛ Д-р Г. Странски – Плевен, adi-ruseva@dir.bg Интерпретацията на резултатите от лабораторни тестове дава възможност за приемане или отхвърляне на най-вероятната диагноза. За надеждната интерпретация на лабораторния резултат е необходимо добро познаване на характеристиките на диагностичния тест, отразени в концепциите за чувствителност, специфичност и предиктивна стойност. За клинициста, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.