МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/04/2015

Уважаеми колеги,

Авторитетът на секцията ни Медицината днес в България (МD България) личи най-добре от многобройните статии от лекари с различни специалности от цялата страна, които получаваме непрекъснато в редакцията. Те се рецензират и редактират, но нямаме възможност да публикуваме всички в този брой и някои ще останат за юни – молим техните автори за извинение и търпение.

В броя сме дали накратко изискванията към авторите в МD България. Подробни изисквания са публикувани и на сайта ни http://www.spisaniemd.bg в рубриката Новини. Спазването на тези изисквания помага на екипа ни да редактира по-бързо статиите и на консултантите ни да рецензират по-ефективно съдържанието им. Обърнете внимание на изискванията за качествата на илюстрациите – снимки и графики, както и на правилата за цитиране на използваните източници.

Благодарим на научните дружества по отделните специалности, както и на организаторите на конгреси, за изпратената информация за предстоящи събития. Рубриката ни Предстоящи медицински конгреси,конференции и курсове през 2015 се радва на особена популярност сред читателите на списанието и сред посетителите на уеб страницата ни! Моля, информирайте ни за събитията във вашата специалност, за да актуализираме списъка.

Подкрепяме усилията на здравния министър д-р Петър Москов да опита да реформира поне малко здравната система в страната! Нашият принос е информиране на българските лекари за новостите в клиничната практика от цял свят, както и възможността да публикуват своите статии – изследователски и обзори, както и безплатните абонаменти за MD за студенти по медицина пети курс и стажант-лекари.

Какво иска д-р Москов? Електронното здравеопазване – с единна информационна система в сектора ще се идентифицират фалшивите медицински дейности и във всеки един момент ще се знае какво се случва в болниците и при общопрактикуващите лекари; реални промени в спешната помощ.

Намаляване на броя на неосигурените, които да получават грижи само, ако са с опасност за живота. Така най-сетне ще се появи разлика в лечението между тези, които всеки месец като работодатели или работещи плащат 8% от прихода си на НЗОК, и тези, които години наред са бягали от това задължение.

Надграждащ модел в здравното осигуряване чрез допълнителни фондове; облекчен режим за специализация на младите лекари, за да имат професионална перспектива в България; безкомпромисно отношение към директори на болници, които не се справят с финансовия им баланс.

Срещу плановете на д-р Москов се обяви … ДПС (традиционно подкрепян от от БСП). Това беше първото потвърждение, че е засегнал статуквото, задкулисието, прослойката, която не желае промени в България, включително и в болната област, наречена здравеопазване. Подкрепиха го лекарите – това е, което ни дава надежда, че промяна, макар и бавна, и мъчителна, може да има.

Списанията ни МД и Доктор Д (специализирано издание в областта на диабетологията и свързаните с нея специалности) продължават да предлагат възможност за допълнителна професионална изява на колеги, които имат интерес към позицията на медицински редактор. Тя дава възможност за професионално усъвършенстване и информираност за новостите в медицинската наука и клиничната практика.

Приятно четене на МD

Моля, покажете го и на колега