Ефекти на dapagliflozin в глюкозната хомеостаза при захарен диабет тип 201/04/2015

Захарният диабет (ЗД*) се е считал за бъбречно заболяване до откриването на хормона инсулин, когато фокусът на терапията се измества към панкреасната функция. Едва през последното десетилетие, интересът към ролята на бъбречната екскреция на глюкозата при ЗД се поднови, в опит да се открият нови медикаменти за лечение на заболяването, които да повлияват други патофизиологични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.