Българското здравеопазване на 30-о място в Европа01/04/2015

България е заела през 2014 година 30-о място от общо 37 държави в Европейския индекс на здравния потребител (Euro Health Consumer Index) на организацията Health Consumer Powerhouse, който беше представен в края на януари (пълният текст на изследването е публикуван на www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014_report.pdf).

След България са Албания, Полша, Сърбия, Черна гора, Литва, Румъния и Босна. В предишните години страната ни е заемала последното или предпоследното място.

В класацията за последната година Холандия отново е първа. След нея са Швейцария, Норвегия, Финландия, Дания, Белгия, Исландия, Люксембург и Германия.

Индексът на здравния потребител отчита пациентски права и информация, електронно здравеопазване, време на чакане за лечение, резултати, обхват и достъп на осигурените до услуги и лекарства.

България е на първо място в Европа по разходи за болнично лечение (с 60%), като процент от общите разходи за лечение, като то е много по-скъпо от извънболничното.

През последната година в България са постигнати подобрения по отношение на резултатите от лечението, които дълго време оставаха незадоволителни. Преживяемостта при сърдечносъдовите заболявания отбелязва съществен напредък. Болничните инфекции бележат спад, но честотата им остава твърде висока.