За Виекирас и Ексвиера01/02/2015

Схемата Виекирас и Ексвиера (омбитасвир/паритапревир/ритонавир таблетки; дазабувир таблетки) е изследвана при широка гама пациенти с хронична инфекция с (HCV) генотип 1 (GT1) - от нелекувани пациенти до някои от най-трудните за лечение болни, като пациентите с компенсирана (Child-Pugh A) цироза на черния дроб, едновременна инфекция с HCV/HIV-1, реципиентите на чернодробна трансплантация с нормална чернодробна функция и лека фиброза и болните с неуспех на предишно лечение с пегилиран интерферон (pegIFN) и рибавирин (RBV). ВИЕКИРАКС и ЕКСВИЕРА не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане (Child-Pugh B) и е противопоказан при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Child-Pugh C). ВИЕКИРАКС и ЕКСВИЕРА се състои от комбинация с фиксирана доза на омбитасвир 25 mg (NS5A-инхибитор), паритапревир 150 mg (NS3/4A-протеазен инхибитор) и ритонавир 100 mg (разрешен HIV-1 протеазен инхибитор), която се прилага веднъж дневно с храна и дазабувир 250 mg (ненуклеозиден инхибитор на NS5B-полимеразата), който се прилага два пъти дневно с храна. ВИЕКИРАКС и ЕКСВИЕРА се приема в продължение на 12 седмици, с изключение на някои пациенти с GT1a с цироза, които трябва да го приемат в продължение на 24 седмици. При пациентите с GT1a и при всички пациенти, които имат цироза или са били подложени на чернодробна трансплантация, трябва едновременно да се приложи и рибавирин.