Развитие на кардиологията и ангиологията през 2014 година01/02/2015

Д-р Яна Симова, д.м Национална кардиологична болница; http://www.ianasimova@gmail.com Основните клинични проучвания в областта на кардиологията през 2014 година: – подкрепят използването на някои нови антилипемични (липидопонижаващи) медикаменти – предоставят нови данни за ticagrelor, измерването на FFR (fractional flow reserve, фракционирания резерв на кръвотока) по време на коронарна ангиография при пациенти с остър коронарен синдром и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.