Предстоящи медицински конгреси, конференции и курсове през 201501/02/2015

ФЕВРУАРИ

Симпозиум „Значение и възможности на инициалната терапия на артериалната хипертония“

28.02.2015, Парк-хотел Москва, София

Организатор: Дружеството на кардиолозите в България

Основни теми: Значение на инициалната терапия на АХ за клиничната прогноза; Съвременни препоръки за инициална терапия на АХ; Степен на постигнат контрол на АХ при инициална терапия; Инициална терапия на АХ у нас - данни от национален проспективен регистър

Контакти: www.cardiobg.com

МАРТ

XVI Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве

12-15.03.2015, хотел Самоков, к.к. Боровец

Организатор: Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве

Контакти: www.basrh.org

Зимно училище за специализанти по кардиология

19-22.03.2015, хотел Астера - Банско

Контакти: www.cardiobg.com

3-и следдипломен курс на Европейската асоциация асоциация за изучаване на диабета (EASD) в България: Клиничен диабет и неговите усложнения

26-28.03.2015, хотел Рамада - София

Основни теми: превенция на диабета; нови терапевтични решения; инсулиновите помпи в клиничната практика; самоизмерване на кръвната глюкоза и постоянно глюкозно мониториране при диабет; депресия и диабет, карциноми и диабет, диабет и затлъстяване; хронични усложнения на диабета - диабетна ретинопатия, периферна и автономна невропатия, бъбречно заболяване, диабетно стъпало и инфертилитет при диабет

Информация: www.easd.org/images/easdwebfiles/CME/Bulgaria/FirstAnnouncementSofia.pdf

Конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

27-29.03.2015, хотел Санкт Петербург, Пловдив

Такса: 85-190 лв.

Организатор: Асоциацията на лекарите по оториноларингология - ИСУЛ

Основни теми: отология; ринология и алергология; ларингология; педиатрична ОРЛ

Контакти: ung2015conf@cic.bg

Национален конгрес за млади гастроентеролози

27-28.03.2015, УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ

Програма: научни разработки и клинични случаи в областта на ендоскопията, гастроентестиналната патология, ехографията и жлъчночернодробните и панкреасни заболявания. Лекции в областта на интервенционалната ендоскопия и ехография, практически насочени модули, уъркшопи, постерна сесия и социална програма.

Контакти: mlad.gastroenterolog@gmail.com

Международен Black sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine

26-29.03.2015, Медицински университет - Варна

Такса: 0-80 лв.

Контакти: bsysb.varna@gmail.com; http://bsysb.mu-varna.bg

АПРИЛ

Пролетни варненски дерматологични дни

16-19.04.2015, ваканционен клуб Ривиера - Варна

Такса: 60 лв.

Контакти: тел. 052 390 350, info@varnaderma.com, www.varnaderma.com

Дни на ехокардиографията - София 2015

17-18.04.2015, Хотел Хилтън - София

Организатор: Дружество на кардиолозите в България

Информация: www.cardiobg.com

VI симпозиум Ендоурология и минимално инвазивна хирургия

23-24.04.2015, хотел Хилтън - София

Контакти: http://urolithiasis.endourology.bg/?lang=BG

МАЙ

XIV Национален конгрес по неврология

07-10.05.2015, хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

Такса: 90-300 лв.

Краен срок за абстракти: 20.03.2015

Информация: www.nevrologiabg.com/events/bulgaria/xiv-national-conference-on-neurology

Контакти: neurologybg@gmail.com; 02/970 2300

Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари - ICMS 2015

07-10.05, СБАЛССЗ Света Екатерина - София

Такса: 20-40 евро

Тема: Право в сърцето на науката - нови перспективи в сърдечносъдовата патология

Краен срок за абстракти: 01.03.2015

Контакти: info@icmsbg.org, www.icmsbg.org

Училище за антиагреганти и антикоагуланти

09-10.05.2015, Интер Експо Център - София

Организатор: Дружество на кардиолозите в България

Контакти: www.cardiobg.com

Bulmedica, Buldental

13-15.05. 2015, Inter Expo Center - София

Информация: www.bulmedica.bg

Национална конференция по ревматология с международно участие

14-17.05.2015, хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

Контакти: www.rheumatologybg.org

IX Международен мастърклас по витилиго и пигментни нарушения

22-24.05.2015, Шератон Хотел Балкан - София

Теми: Новите постижения в областта на пигментните нарушения на кожата, витилиго, мелазма, постинфламаторни хипер- и хипопигментации, пойкилодермия, лекарствено индуцирани хиперпигментации, хередитарни хипомеланози, малигнени заболявания с нарушение на пигментацията, пигментен мозайцизъм

Контакти: mateeva@vma.bg; www.summerdermatology.com

XX Конгрес по анатомия

29-31.05.2015, хотел Уанмар - Пловдив

Организатор: Българско анатомично дружество

Контакти: Лакс Консулт, тел. 0899 190 207

ЮНИ

Научен симпозиум Остра и хронична сърдечна недостатъчност - новите предизвикателства в лечението

06-07.06.2015, Парк-хотел Москва - София

Организатор: Дружество на кардиолозите в България

Контакти: www.cardiobg.com

Национална среща по ехокардиография и ехокардиография и образна диагностика в кардиология

26-28.06.2015, Новотел Пловдив - Пловдив

Организатор: Дружество на кардиолозите в България

Контакти: www.cardiobg.com

Научна конференция Комплексно поведение при тумори в малкия таз

19-21.06.2015, Правец

Тема: Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)’ 2015

Организатор: Специализирана болница за активно лечение по онкология

ОКТОМВРИ

Юбилеен конгрес по ендокринология

08-11.10.2015, Новотел Пловдив

Такса: 80 лв.

Контакти: anmarbor@abv.bg

XVIII конгрес на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

октомври 2015

НОЕМВРИ

VII Национален конгрес по интервенционална кардиология с представяне на случаи на живо

05-08.11.2015, Кемпински Хотел Зографски - София

Организатор: Дружество на кардиолозите в България и Българско дружество по интервенционална кардиология

Контакти: www.cardiobg.com

V конгрес по обща медицина с международно участие и връчване на приза „Семеен лекар на 2015”

ноември 2015, Новотел Пловдив - Пловдив

Организатор: Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България

Информация: www.nsoplb.org