Обструктивна сънна апнея – ново ръководство


md 01/02/2015

Първа линия на терапия за всички пациенти с обструктивна сънна апнея (ОСА) е приложението на позитивно налягане в дихателните пътища (PAP – positive airway pressure), а редукцията на тегло е много съществен съпътстващ терапевтичен фактор при наличие на затлъстяване, според новото ръководство на Американския лекарски колеж* за поведение при пациенти с ОСА, публикувано в Annals […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.