Лечението с cytisine превъзхожда никотин-заместителната терапия за преустановяване на тютюнопушенето01/02/2015

Когато е комбиниран с кратка поведенческа терапия, приемът на cytisine превъзхожда никотин-заместителната терапия за преустановяване на тютюнопушенето, при значимо по-ниски разходи и много по-кратък курс на лечение (25 дни спрямо съответно 8 седмици), показаха резултатите от проучване в Нова Зеландия, публикувани в New England Journal of Medicine (NEJM) (1).

Алкалоидът cytisine се извлича от растениeто Cytisus laborinum L. (жълта акация – на снимката), принадлежащо към семейство Leguminosae. Cytisine e частичен агонист на никотиновите ацетилхолинови рецептори (nAChRs), с афинитет към alpha-4 beta-2 рецепторната подгрупа. Произвежда се като Tabex® от Sopharma и е на фармацевтичния пазар, предимно в Източна Европа, още от 60-те години на ХХ век, като средство за преустановяване на тютюнопушенето.

Данните от четири системни обзора, както и едно по-ново рандомизирано клинично проучване (2) доказват, че cytisine е по-ефикасен от плацебо за спиране на тютюнопушенето както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Когато не надвишава препоръчаната дневна доза (1.5-9 mg дневно за 25 дни), медикаментът няма значими нежелани странични ефекти, съпоставен с плацебо (20.5 спрямо 19.6%), с изключение на гастроинтестинални нарушения (11.9 спрямо 7.2%).

Сytisine има редица предимства пред останалите средства, прилагани за спиране на тютюнопушенето, като ефикасност и значително по-ниска цена (25 дни = $25-30) в сравнение с никотин-заместителната терапия - НЗТ (8-12 седмици = $112-685) или с varenicline (3) (12 седмици = $474-501). Благоприятното съотношение ефективност/цена прави cytisine много подходящо фармакологично средство на първи избор за отказ от тютюнопушене за страните със средни и ниски доходи не само в Източна Европа.

До момента няма проведени сравнителни проучвания между cytisine и НЗТ, което е и целта на настоящото клинично изпитване (и двете терапии са комбинирани с кратки поведенчески сесии).

В настоящото отворено изследване са включени 1310 възрастни пушачи, мотивирани да се откажат от тютюнопушенето, които са били разпределени по случаен принцип в две групи: приемащи cytisine или съответно - НЗТ. При всички участници са били проведени кратки сесии по поведенческа терапия по телефона – средно три обаждания в рамките на 10-15 минути за общ период от осем седмици.

Пациентите на НЗТ са получавали никотинови лепенки (в дози от 7, 14 и 21 mg), заедно с никотинови дъвки (2 или 4 mg) и/или никотинови таблетки за смучене (1 или 2 mg) за период от осем седмици. Тяхното приложение е било съобразено с предпочитанията на участниците и е отговаряло на националните препоръки на Нова Зеландия.

Участниците в групата на cytisine са били инструктирани да намалят броя на изпушените цигари през първите четири дни и да спрат да пушат от петия ден (ден на пълен отказ).

Дозовият режим на cytisine е бил следван според препоръките на призводителя – 1-3-ти ден една таблетка на всеки два часа до общо шест таблетки дневно; 4-12-и ден една таблетка на всеки 2.5 часа до общо пет таблетки; 13-16-и ден една таблетка на всеки три часа до общо четири таблетки; 17-20-и ден една таблетка на пет часа до общо три таблетки и 21-25-и ден на шест часа по една таблетка, общо две таблетки за деня.

Първичен краен критерий за ефикасност е бил процентът на трайно отказалите се, отчетен един месец след началото на програмата. Вторичните критерии са включвали спазване на терапията, употреба на алкохол, наличие на мотивация за отказ, симптоми на никотинова абстиненция, прием на други медикаменти. При неуспелите да се откажат от пушенето са отчетени денят, в който те отново са започнали да пушат, както и броят на изпушените цигари.

Резултатите показват:

- На първия месец след започване на програмата 40% от участниците, приемали cytisine, са преустановили трайно пушенето, спрямо 31% от тези на НЗТ (р=0.003); разликата е особено изразена при жените, е установил подгруповият анализ

- Ефикасността на cytisine, за спиране на пушенето е била по-висока, съпоставена с НЗТ, на първата седмица, на втория (31 спрямо съответно 22%) и на шестия месец (22 спрямо съответно 15%) от проследяването

- Данните, отчетени според вторичните критерии, също са били в полза на лечението с cytisine - в тази група, неуспелите да се откажат от пушенето са пропушили след средно 53 дни в сравнение с релапса след средно 11 дни в групата на НЗТ

- Нежеланите странични ефекти, съобщени от самите участници, за наблюдавания период от шест месеца, са били по-чести в групата на cytisine (288 събития при 204 участника), съпоставени с НЗТ (174 събития при 138 участника). Те са били леки до умерени по тежест, като са преобладавали гастроинтестиналните нарушения (гадене и повръщане) и проблемите със съня (най-често безсъние).

Авторите подчертават, че cytisine превъзхожда НЗТ – краткосрочно (един месец) и по-трайно (шест месеца), когато се прилага при зависими пушачи, мотивирани да откажат тютюнопушенето.

След един месец лечение, 4 от 10 участници в проучването, получавали cytisine, са съобщили, че не пушат, спрямо 3 от 10 от взималите НЗТ. На втория и шестия месец отново повече хора в групата на cytisine са продължили да не пушат, като този медикамент е бил особено ефикасен при жените.

Броят пушачи, които трябва да бъдат лекувани с cytisine, за да преустанови да пуши един от тях, е 11.

Честотата на нежеланите реакции (предимно гастроинтестинални оплаквания и нарушения в съня), съобщени от самите участници след шестмесечен период, е била 1.5 пъти по-голяма в групата на cytisine, съпоставена с НЗТ (31 спрямо съответно 20%). Въпреки това, тези симптоми са довели до преустановяване на лечението с цитизин само при 5% от участниците.

Сред участниците в групата на cytisine, които са съобщили за странични ефекти, 89% след първата седмица и 82% след първия месец след преустановяване на тютюнопушенето, са заявили, че ще препоръчат медикамента на хора, които желаят да откажат цигарите.

По време на самото лечение, участниците, приемали цитизин, са съобщили за 1.5 пъти по-малко симптоми на никотинова абстиненция в сравнение с НЗТ, намалили са значимо броя на изпушените цигари и са намирали по-малко удоволствие в пушенето.

Нито едно проучване, проведено до момента, не съобщава за такъв висок процент на отказ от тютюнопушене при жените, както демонстрира настоящото изследване сред пушачките, при които е прилагано лечение с цитизин.

Този факт изисква допълнителни изследвания, тъй като данните от предишни обзори върху никотин-заместителната терапия са категорични, че жените по-трудно отказват пушенето от мъжете, главно поради наличие на биологични и психосоциални различия.

Заключението на авторите е, че цитизин е ефективен медикамент за спиране на пушенето и при двата пола и трябва да се прилага като терапия на първи избор при хора с никотинова зависимост.

В коментар, публикуван в същия брой на NEJM, д-р Nancy Rigotti, заявява, че въпрос от обществена здравна значимост е фармакотерапията с cytisine да стане по-достъпна, тъй като медикаментът е евтин, прилага се от десетилетия, ефективен е, има добър профил на безопасност, поради което милиони пушачи могат да се възползват от него (4).

Цитизин може да бъде особено подходящо фармакологично средство за преустановяване на пушенето в страните от Източна Европа, включително и България, в които все още висок процент от населението продължава активно да пуши. Този медикамент има над 40-годишна успешна история и ниска цена. Проф. Robert West от University College London, който е водещият изследовател на предишното голямо проучване на Tabex, публикувано през 2011 в New England Journal of Medicine (www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1102035), доказва, че cytisine увеличава трикратно шансовете на пушачите да се откажат от вредния си навик в сравнение с плацебо.

В статия в списание New Scientist (www.newscientist.com/article/mg22530023.600-plant-extract-trumps-nicotine-patches-to-quit-smoking.html#.VNC6CivF87c) от декември 2014 той заявява: „За мен, това (цитизин) е най-голямата новина в областта на отказа от тютюнопушене. Това е евтина за производство таблетка, която може да бъде купена дори от най-бедния пушач и която може да спаси живота на милиони“. (КД)

За допълнителна информация:

Българският Tabex е ефективно и евтино средство за отказване от тютюнопушене. МД, бр. 8, декември 2011 www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Walker N., Howe C., Bullen C. et al. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med 2014; 371: 2353-2362 www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1407764

2. West R., Zatonski W., Cedzynska M. et al. Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation.

N Engl J Med 2011; 365:1193-1200 DOI: 10.1056/NEJMoa1102035 www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1102035

3. Leaviss J., Sullivan W., Ren S. et al. What is the clinical effectiveness and cost-effectiveness of cytisine compared with varenicline for smoking cessation? A systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2014;18(33):1-120

4. Rigotti N. Cytisine - а tobacco treatment hiding in plain sight. N Engl J Med 2014; 371: 2429-2430 www.nejm.org