Контрол на артериалното налягане с фиксираната комбинация indapamide + amlodipine: данни от проучването EFFICIENT01/02/2015

При пациенти с неконтролирана артериална хипертония (АХ) на фона на монотерапия с блокер на калциевите канали (ССВ) или без терапия приложението за 45 дни на фиксираната комбинация indapamide SR/amlodipine 1.5/5 mg (Natrixam SR, Servier) намалява значително стойностите на артериалното налягане (АН) в сравнение с изходното състояние, като лечението е безопасно и с добра поносимост. Данните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.