Eylea® се прилага при:01/02/2015

- влажна AMD: препоръчителната доза е 2 mg, прилагана интравитреално във всяко око месечно (на четири седмици - 2Q4) за три последователни месеца, последвано от приложение на всеки два месеца (през осем седмици - 2Q8)

- оток на макулата в резултат на СRVO: препоръчителната доза е 2 mg, прилагана чрез интравитреално инжектиране, във всяко око месечно (на четири седмици - 2Q4)

- диабетен оток на макулата (DME): препоръчителната доза е 2 mg във всяко око месечно (на четири седмици - 2Q4) за период от пет месеца, последвано от приложение на всеки два месеца (на осем седмици - 2Q8)