Синдром на Churg-Strauss – патофизиология и нови терапевтични подходи01/11/2014

Нови данни от проучвания за патогенезата на синдрома на Churg-Strauss (CSS)*, фокусирани върху имуногенетичните аспекти и цитокин- и хемокин-медиираните механизми на заболяването, както и преглед на възможните патогенетичо обусловени терапии, бяха публикувани в списание Current Opinion in Rheumatology (1). Поради честото позитивиране на антинеутрофилните цитоплазмени антитела (ANCA), които се срещат при 30-40% от всички случаи, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.