Сексуална дисфункция при мъжете с хронично бъбречно заболяване


md 01/11/2014

Нови данни за честотата, патофизиологията, диагностиката и лечението на сексуалната дисфункция при мъжете с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) бяха публикувани в отделен раздел на специализираната книга Chronic Renal Disease (1). Сексуалната дисфункция е много по-честа при пациентите с ХБЗ в сравнение с общата популация, като честотата на еректилната дисфункция (EД) нараства с намаляване на гломерулната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.