Нови указания за лечение с антиретровирусни медикаменти на възрастни болни с HIV инфекция


md 01/11/2014

Указания, разработени от International Antiviral Society-USA Panel, за приложението на антиретровирусната терапия (ART) при възрастни пациенти с инфекция, причинена от човешки имунодефицитен вирус (HIV, ХИВ), бяха публикувани в Journal of the American Medical Association (JAMA). Препоръките се базират на най-новите проучвания в тази област (1). Указания за провеждане на ART I. Започване на ART 1. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.