Lacidipine за лечение на артериална хипертония


md 01/11/2014

Lacidipine* е липофилен дихидропиридинов блокер на калциевите канали (ССВ) с дълготраен ефект, позволяващ еднократен дневен прием, с високо ниво на съдова селективност и плавно начало на действието, с което се избягва рефлексната тахикардия (1). Ефикасността на lacidipine да понижава артериалното налягане (АН) е сходна с тази на останалите антихипертензивни медикаменти. Той е ефективен за лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.