Избор на антитромботична терапия при съчетание от сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и съдово заболяване


md 01/11/2014

При пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и съпътстващи сърдечна недостатъчност (СН) и съдово заболяване добавянето на антиагрегант към антикоагулантната терапия не е свързано с допълнителни ползи по отношение на тромбемболичния или коронарния риск, но значително увеличава риска за кървене, показаха резултатите от голямо клинично проучване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.