Хипотеза: Антиретровирусната терапия би могла да предотврати развитието на множествена склероза01/11/2014

Антиретрвирусната терапия (ART), прилагана за лечение на HIV инфекцията, би могла да предотврати развитието на множествена склероза (MS), според хипотеза на датски изследователски екип, публикувана в списание Epidemiology (1).

Множествената склероза е все още с неизяснена етиология. Сред причините за нейната поява и развитие се посочват и някои вируси, между които ретровирусите. Данните от няколко експериментални проучвания сред животни показват, че ретровирусите могат да причинят демиелинизация в централната нервна система.

Възможната асоциация между ретровирусите и MS поставя въпроса доколко ART може да повлияе клиничната симптoматика на неврологичното заболяване и дори напълно да излекува пациентите.

В наскоро публикуван клиничен случай, авторите описват болен с MS и HIV инфекция. Десет години след диагностициране на неврологичното заболяване, пациентът е започнал лечение с високоактивна антиретровирусна терапия (highly active antiretroviral therapy - HAART). Три години по-късно е настъпила ремисия, която се е задържала през следващите 12 години (2).

За да тестват хипотезата доколко ART може да предотврати развитието на MS, изследователите са проследили 5018 пациенти, диагностицирани с HIV-инфекция в периода 1994-2011, за да се установи честотата на MS в тази популация. Резултатите са съпоставени с тези при 50 149 души от общата популация, съответни по пол и възраст.

Проследяването е продължило до диагностициране на MS или до настъпване на летален изход. За наблюдавания период само един пациент с HIV-инфекция е развил и MS (честота 3.1 на 100 000 души) спрямо 41 пациенти в общата популация (честота 10.4 на 100 000), или рискът за появата на MS е неколкократно по-нисък в HIV-инфектираната популация.

Според авторите, техните резултатите подкрепят хипотезата, че ART може да предотврати развитието на MS. Фактът, че диагностицирането на неврологичното заболяване би могло да бъде пропуснато е неприемлив, тъй като HIV-инфектираните пациенти са подложени на стриктно медицинско проследяване.

Друго алтернативно обяснение за ниската честота на MS в HIV-инфектираната популация от болни е, че самата инфекция би могла да предотвратява появата на MS. (КД)

Използвани източници:

1. Nexo B., Pedersen L., Sorensen H. et al. Treatment of HIV and risk of multiple sclerosis. Epidemiology 2013; 24 (2): 331-332 www.epidem.com

2. Maruszak H., Brew B., Giovannoni G. et al. Could antiretroviral drugs be effective in multiple sclerosis? A case report. Eur J Neurol 2011; 18: e110-e111 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-1331