Гликемичен контрол в болнични условия


md 01/11/2014

Поддържането на нива на кръвната глюкоза <7.8 mmol/l при пациенти в отделения за интензивно лечение (хирургични и нехирургични ОИЛ) на инсулинова терапия е свързано с повишен риск за усложнения и хипогликемия, според новите стандарти за добра медицинска практика на American College of Physicians (ACP) (1). Хипергликемията е свързана с по-лош краен изход за хоспитализирани пациенти […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.