Erlotinib е ефикасен за лечение на авансирал NSCLC – данни от фаза 4 клинично проучване


md 01/11/2014

Монотерапията с еrlotinib като втора или трета линия на терапия води до сигнификантно подобрение на средната преживяемост, на качеството на живота и на симптоматиката при неселектирана популация от пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (non-small cell lung cancer – NSCLC), при приемлив профил на безопасност и поносимост, показаха резултатите от проучването TRUST, публикувани в Journal of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.