Ефикасност и безопасност на антихипертензивната комбинация telmisartan + amlodipine01/11/2014

Приложението на комбинирана антихипертензивна терапия се налага все по-често за постигане на контрол на артериалното налягане (АН) при хипертоници. Подходящият избор на антихипертензивни комбинации позволява допълване и засилване на ефектите на отделните антихипертензивни класове, като едновременно с това се намалява честотата на странични ефекти и се избягва излагането на високи дози от индивидуални медикаменти.

При еднаква степен на контрол на АН, за определени антихипертензивни комбинации, като блокер на ренин-ангиотензиновата система (РАС) и блокер на калциевите канали (ССВ) е доказано допълнително понижение на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност в сравнение с други двойни комбинации.

Основното предимство на комбинирането на ССВ с ангиотензин-рецепторен блокер (ARB), вместо инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi), е по-добрата поносимост от страна на пациента, което от своя страна довежда до по-добър кoмплайънс и в крайна сметка - до повишена ефективност на терапията.

Липсата на кoмплайънс към терапията е една от основните причина за невъзможност за достигане до таргетните стойности на АН и това са дължи на асимптомния и хроничен характер на заболяването, поносимостта към терапията и фактори от страна на лекуващия лекар.

Увеличаването на медикаментозната доза понижава кoмплайънса с около 20% (1), докато комбинирането на антихипертензивните медикаменти в една таблетка го повишава с близо 25% (2).

Комбинирането на ARB с ССВ позволява съчетаването на два допълващи се механизми за понижение на стойностите на АН и постигане на синергистичен ефект.

В дългосрочните проучвания с антихипертензивната комбинация telmisartan/amlodipine, като например TEAMSA*-5 и TEAMSTA-10, обхващащи общо над 2 000 участници, прицелните стойности на АН се постигат при повече от три-четвърти от хипертониците.

Освен това е доказано, че след иницииране на комбинирана терапия с telmisartan/amlodipine прицелните стойности на АН се постигат значително по-бързо в сравнение с монотерапия с всеки един от посочените компоненти (3).

В проучване със 108 болни с АХ се установява, че независимо от времето на приемане на фиксираната комбинация telmisartan/amlodipine през денонощието (сутрин или вечер), ефективността по отношение редукцията на стойностите на АН е еднаква. При вечерния прием, обаче, се отчита намаляване на вариабилността в стойностите на АН (4).

Индивидуално, както amlodipine, така и telmisartan се характеризират с ниска честота на нежелани странични ефекти и са добре толерирани (5). Комбинацията от тях е особено подходяща за пациенти с диабет или с метаболитен синдром, тъй като те не влошават метаболитния профил. В клинични проучвания с тази комбинация честотата на странични ефекти е подобна на тази в плацебо групата.

Най-често срещаният страничен ефект е отокът около глезените, като честотата на появата му е значително по-ниска при комбиниране на amlodipine с telmisartan в сравнение с монотерапията с amlodipine.

* TEAMSTA-5; TEAMSTA-10 - TElmisartan plus AMlodipine Study-Amlodipine 5 mg and 10 mg

За допълнителна информация:

В нашата база данни на уебстраницата ни www.spisaniemd.bg има повече от 10 статии, посветени на антихипертензивната комбинация telmisartan + amlodipine

Използвани източници:

1. Claxton A., Cramer J., Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther. 2001;23(8):1296-1310 www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(01)80109-0/abstract

2. Gupta A., Arshad S., Poulter N. Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a meta-analysis. Hypertension. 2010;55(2):399-407 http://hyper.ahajournals.org/content/55/2/399.long

3. Neldam S., Dahlof B., Oigman W. et al. Early combination therapy with telmisartan plus amlodipine for rapid achievement of blood pressure goals. Int J Clin Pract. 2013;67(9):843-52 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.12180/abstract;jsessionid=5779774BB5172DFF13798BC30772DFA0.f03t04

4. Peng G., Wang Y., Xiao Y. et al. Blood pressure lowering efficacy of telmisartan and amlodipine taking on the morning or at bedtime: ABPM result. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 2013 Jun;41(6):484-7. Billecke S., Marcovitz P. Long-term safety and efficacy of telmisartan/amlodipine single pill combination in the treatment of hypertension. Vasc Health Risk Manag. 2013;9:95-104 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3606043