390 милиарда евро за лечение на белодробни заболявания в Европа01/11/2014

Белодробните болести са причина за 10% от смъртните случаи в Европа, а разходите за лечението им надхвърлят 390 милиарда евро годишно, според European Lung White Book, представени на годишния конгрес на European Respiratory Society (ERS, www.erscongress2013.org) в Барселона.

Сред 28-те страни на Европейския съюз, респираторните заболявания са причина за 600-700 000 смъртни случаи, над шест милиона хоспитализации и 43 болнични леглодни годишно.

Парадоксално, най-висока смъртност от белодробни болести има сред сравнително богати страни на континента като Белгия и Дания (117 на 100 000), последвани от Ирландия (114 на 100 000) и Великобритания (112 на 100 000).

Въвеждането на забрана за тютюнопушене на обществени места е довело до драстично намаление на случаите на белодробен карцином и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Например Финландия, която има най-активна програма за превенция, отбелязва и най-ниска смъртност от белодробни заболявания (54 на 100 000); други страни с ниска смъртност са Швеция (56 на 100 000) и Кипър (57 на 100 000).

България заема сравнително благоприятно място по отношение смъртността от ХОББ - около 40 на 100 000 за мъже и 10 на 100 000 за жени.

Общите здравни и социални разходи за лечение на един случай на белодробен карцином в ЕС са 364 213 евро; годишните разходи за лечение на ХОББ са 6 147 евро, а тези за астма - 7 443 евро. Посочените цифри дават представа за големия социалноикономически ефект на тази група болести.

Според Francesco Blasi - президент на ERS, към 2030 пневмонията, туберкулозата, белодробният карцином и ХОББ ще са отговорни за 20% от смъртните случаи по света, като се очаква смъртността от ХОББ и белодробен карцином да се увеличи, за сметка на намалението на смъртността от белодробни инфекции и туберкулоза. (ИТ)