Спомоществувателите на МД в първия брой на списанието и отново 10 години по-късно01/09/2014

Novo Nordisk (www.novonordisk.bg) – единствената фармацевтична фирма, която е подпомагала всеки един от 83-те броя на МД – от първия през 2004 година, до днес!

GlaxoSmithKline (www.gsk.bg)

Bayer (www.bayer.com/en/bulgaria_bg.aspx)

Abbott (www.abbott.com) – от януари 2013 Abbott маркетира разнообразните медицински продукти на фирмата, а лекарствената развойна дейност бе отделена в новосъздадената AbbVie (www.abbvie.com)

Aventis - днес Sanofi Aventis (www.sanofi.bg), след сливането на двете компании през 2004 година