Ранното приложение на венозни бета-блокери – от полза при STEMI


md 01/09/2014

Приложението на интравенозен metoprolol tartarate преди провеждане на първична перкутанна коронарна интервенция (PCI) е от полза при пациентите с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI), показаха резултатите от проучването METOCARD-CNIC*, публикувани в Circulation: Journal of the American Heart Association (1). Големината на инфарктната зона представлява един от основните фактори, определящи риска за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.