PET скенирането намалява ненужното оперативно лечение за напреднал NSCLC


md 01/09/2014

Рутинната предоперативна диагностика с позитронно-емисионна томография (РЕТ) намалява значително необходимостта от ненужно хирургично лечение при напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC), показаха данните от обзор, публикуван през март в Journal of Nuclear Medicine (1). Няколко малки рандомизирани изследвания сочат, че рутинното използване на РЕТ скенер в диагнозата на белодробния рак спомага за откриването на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.