Първа научно практическа конференция на БЛС01/09/2014

Първата научно практическа конференция на БЛС ще се проведе на 1 и 2 ноември в хотел Сол Несебър Ризорт в Несебър, с основна тема Спешни състояния в медицината и с фокус върху кардиология, педиатрия, хирургия, ендокринология и деонтология.

Специално внимание ще се обърне на въпросите свързани с правните, етичните, професионалните и деонтологичните измерения на медицинските и лекарските грешки.

В официалното си обръщение по повод на събитието, председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов заявява: „Всички знаем, че Българския лекарски съюз е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. По-малко известно е, че нашите първооснователи, още на Събора през 1923 година, взимат решение той да бъде разделен на две части-организационна и научна.

През октомври 1924, по време на 13-ия Събор,се провежда и първата научна конференция. Точно 90 години по-късно достиженията на българската медицина и превръщането на съсловните организации в основен фактор за развитието на здравеопазването ни връщат към онези ценности, които ни задължават да възродим тази традиция.

Едва ли е имало по-подходящ момент, в който се нуждаем от показване на силата и уменията на българските лекари, от възстановяване на силната връзка лекар-пациент, от връщането на общественото доверие.

Всичко изгубено през последните години на труден преход можем да върнем единствено с упорит труд, с висока квалификация, с цялостно преосмисляне на всичко постигнато и лансиране на професионализма като доминиращо предстояще“.

Таксата за участие е 60 лева, а за студенти и специализанти е 30 лева. Участниците в постерната сесия са освободени от такса. За контакти: bls.press@abv.bg. Форма за регистрация: www.blsbg.com/form