Нови медикаменти за лечение на астма и ХОББ


md 01/09/2014

Одобрени от ЕМА нови лекарствени средства: 1. Relvar Ellipta (fluticasone furoate/vilanterol) на GSK и Theravance e комбинация от инхaлаторния кортикостероид (ICS) fluticasone furoate (FF) и дългодействащия бета2-агонист (LABA) vilanterol (VI). Relvar се предлага в две различни дозировки за лечение на бронхиална астма – БА (99/22 mcg и 184/22 mcg) и една за лечение на хронична […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.