Нови медикаменти


md 01/09/2014

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – Zydelig (idelalisib) на Gilead в комбинация с rituximab за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (CLL), както и на рефрактерен фоликуларен лимфом (FL). Активната субстанция е антинеопластичен медикамент, който инхибира фосфатидилинозитол 3 киназа p110 делта (PI3Kделта). Тя е с изразена хиперактивност в малигнените В клетки […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.