Кардиологична консултация при кандидати за бъбречна и чернодробна трансплантация


md 01/09/2014

Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са водещата причина за болестност и смъртност при пациентите с терминална органна недостатъчност, чакащи или подложени на бъбречна или чернодробна трансплантация. Честотата на миокардния инфаркт (МИ), при тях е между 4.7 и 11.1%, най-вече през първия месец след операцията. В настоящата статия ви представяме в обобщен вид обединените препоръки на Американската сърдечна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.