HPV ваксините не влияят на ефикасността и безопасността на други ваксини01/09/2014

Добавянето на HPV ваксини към имунизационните календари не променят ефикасността и безопасността на други ваксини, показаха резултати от системен обзор, публикуван в списание Vaccine (1).

Авторите са извършили анализ на девет проучвания (четири с квадривалентна и пет с бивалентна ваксина) с цел да установят ефектите на HPV ваксините върху безопасността и ефикасността на други ваксини, включени в имунизационните календари (менингококова, срещу хепатит А и В, дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит). В отделните изследвания за периода 2008-2012 са били обхванати между 144 и 1871 участници на възраст 9-25 години.

Във всяко от проучванията е измерван имунният отговор чрез нивата на сероконверсия или серопротекция, определени като концентрация или титър на образуваните антитела. Резултатите показват запазен имуногенен отговор при включването на HPV ваксините към другите ваксини в имунизационния календар.

Безопасността на ваксините е оценена по клинични симптоми на 30-ата минута след приложението и периодично след това. Най-често съобщаваните нежелани странични ефекти са локални симптоми (болка, зачервяване и оток) на мястото на инжектиране. (ИТ)

Използван източник:

1. Noronha A., Markowitz L., Dunne E. et al. Systemic review of human papilloma virus vaccine coadministration. Vaccine, January 2014 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X13017684