Cabozantinib – нов медикамент за лечение на напреднал тиреоиден карцином01/09/2014

Cometriq (cabozantinib) на Exelitis бе одобрен от Европейската комисия за лечение на напреднал, неоперабилен локално авансирал или метастатичен медуларен карцином на щитовидната жлеза (MTC).

Подобно на други медикаменти, регистрирани за тази индикация, е възможно да се очаква по-слаб ефект при пациенти с неизяснено наличие на соматочна мутация в тирозин киназата RET (rearranged during transfection) - прото-онкоген, разположен върху хромозома 10 (1).

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултати от международното, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, контролирано фаза 3 изпитване EXAM. Проучването обхваща 330 болни с прогресирал, неоперабилен локално авансирал или метастазирал MTC, при които приложението на cabozantibib е удължило периода без прогресия на заболяването, в сравнение с плацебо.

Cabozantinib е инхибитор на тирозин киназите, включително RET, MET (mesenchymal-epithelial transition factor) и VEGFR2 (vascular endothelial growth factor receptor 2) (2). Те вземат участие както в нормалната клетъчна функция, така и при патологични процеси като онкогенеза, метастазиране, туморна ангиогенеза и поддържане на туморната микросреда.

Най-сериозните нежелани странични ефекти на медикамента са кръвоизливи, гастроинтестинални перфорации и фистули, а най-честите (>25%) - диария, стоматит, редукция на телесно тегло, намален апетит и отпадналост. Cabozantinib не трябва да се прилага при умерено и тежки чернодробно увреждане. (ИТ)

Използвани източници:

1. Cometriq approved in Europe for the treatment of progressive, unresectable locally advanced or metastatic medullary thyroid carcinoma www.sobi.com/en/Investors--Media/News/RSS/?RSS=http://cws.huginonline.com/S/134557/PR/201403/1771497.xml

2. Hart С., De Boer R. Profile of cabozantinib and its potential in the treatment of advanced medullary thyroid cancer. Onco Targets Ther. 2013; 6: 1-7 doi: 10.2147/OTT.S27671 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3540909/pdf/ott-6-001.pdf