Бариери пред приложението на HPV ваксините



01/09/2014

Липсата на информация от наблюдаващия лекар, финансови причини и мнението на родителите са най-важните пречки за увеличаването на процента имунизирани с HPV ваксини подрастващи, са изводите от обзор, публикуван в списание JAMA Pediatrics (1).

HPV инфекциите са чести сексуално трансмисивни заболявания, които имат пик сред младите хора. Докато голяма част от тях не водят до сериозни заболявания, персистиращите инфекции с някои онкогенни щамове могат да доведат до цервикален и анален карцином, както и до рак на пениса.

По тази причина американският Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, www.cdc.gov/vaccines/acip) препоръча рутинна ваксинация на момичета и момчета преди започването на полов живот. Въпреки препоръките на регулаторния орган, само 35% от девойките на възраст 13-17 години в САЩ имат приложени пълните три дози на съответната ваксина.

Авторите са извършили системен обзор на 55 статии, публикувани след 2009 година, които са фокусирани върху бариерите за приложение на HPV ваксините при подрастващи на възраст 11-17 години в САЩ.

Според експертите, с най-голяма тежест при вземането на решение са съветите на лекарите. От друга страна, като най-значими бариери за приложението на HPV ваксини лекарите считат отношението на родителите и финансовия проблем.

Други фактори, които играят роля във вземането на решение са расовата и етническа принадлежност, липсата на информация за риска от инфекциите с HPV и за превантивната роля на ваксините. За отбелязване е, че сравнително малка част (1-18%) от родителите считат, че приложението на HPV ваксини ще промени сексуалното поведение на детето им.

35 от проучванията показват, че мнозинството от родителите знаят за наличието на ваксини, но имат нужда от допълнителна информация, преди да се съгласят за ваксиниране на децата им.

Основна пречка в този случай е липсата на препоръки от страна на лекарите и предоставяне на информация за ефикасността и безопасността на HPV ваксините. Повечето от родителите са съобщили, че съветът от страна на лекуващия лекар е ключов фактор за взимането на решение от тяхна страна.

Други фактори от страна на родителите са били загриженост относно нежелани странични ефекти и цена на ваксините. (ИТ)

Използван източник:

1. Holman D., Benard V., Roland K. et al. Barriers to human papillomavirus vaccination among us adolescents: A systematic review of the literature. JAMA Pediatr 2014; 168 (1): 76-82 doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2752 http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1779687