Атероемболия на бъбречната артерия


md 01/09/2014

Атероемболичната бъбречна болест (АЕББ, atheroembolic renal disease – AERD) възниква в резултат на емболизация с холестеролови кристали на бъбречните артерии и води до развитие на бъбречна недостатъчност, в следствие на оклузия и възпаление на бъбречните артерии, артериоли и гломерулни капиляри от холестеролови кристали, произхождащи от атероматозни плаки в аортата и другите главни артерии (1, 2). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.