47 милиарда долара за терапия на атеротромботични заболявания към 202201/09/2014

Пазарът на медикаменти за атеротромботични заболявания (исхемична болест на сърцето - остри коронарни синдроми, периферна съдова болест, исхемичен инсулт и преходно нарушение на мозъчното кръвообращение) ще се увеличава стабилно, като ще нарасне от $36 милиарда за 2012 до $47 милиарда към 2022, по данни на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com).

Основни двигатели на увеличените продажби ще са новите брандови медикаменти. С особен интерес се очакват двата нови класа липидопонижаващи лекарствени средства - инхибитори на cholesteryl ester transfer protein (CETP) и инхибитори на proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9).

Те ще се прилагат основно като допълваща терапия при високорискови пациенти. Първият медикамент от тези групи е инхибиторът на CETP evacetrapib на Eli Lilly, за който се очаква да бъде регистриран през 2017.

Клиничните данни от фаза 2 проучванията с PCSK9 инхибиторите показват значима редукция на LDL-холестерола, когато се използват в комбинация със статин. Вероятна пречка за масовите им продажби ще е инжек-ционното им приложение и високата цена.

Въпреки напредъка в профилактиката и терапията, за посочения период се очаква увеличение на атеротромботичните заболявания, което е друга причина за повишените продажби на тази група медикаменти. Фактори са и подобрената преживяемост след остър коронарен синдром и исхемичен инсулт, чиято честота е най-висока при пациенти в напреднала възраст.

Продажбите на антитромботични медикаменти ще се увеличават благодарение на по-честото им предписване, както и очаквани разширени индикации за приложение. Основни представители на тази група са Brilinta/Brilique (ticagrelor) на AstraZeneca, Xarelto (rivaroxaban) на Bayer/Janssen, Pradaxa (dabigatran) на Boehringer Ingelheim и Plavix/Iscover (clopidogrel) на BMS/Sanofi. (ИТ)