Семейният статус повлиява прогнозата след PCI


md 01/07/2014

За пациентите с необходимост от провеждане на спешна или планова перкутанна коронарна интервенция (PCI) краткосрочната и дългосрочната прогноза е по-добра при условие, че са женени/омъжени, показаха резултатите от голямо проспективно проучване, публикувани в American Heart Journal (1). В него са включени данни за 11 216 участници, 55% от които семейни, с проведена спешна или планова […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.