Съвременни подходи и бъдещи насоки в лечението на релапса при пациенти с мултиплена склероза


md 01/07/2014

Д-р Сергей Иванов1, Д-р Николай Иванов2 1МБАЛ Рахила Ангелова – Перник 2Втора МБАЛ – София Множествената склероза (МС, MS) е най-честото демиелинизиращо заболяване на централна нервна система. Засяга хора между 20- и 50-годишна възраст, но предимно по-младите и е втората водеща причина за инвалидизация на хора в активна възраст след травматизма (1). Най-висока е честотата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.