Предстоящи медицински конгреси, конференции и курсове през 201401/07/2014

АВГУСТ

XXXIII Европейски пептиден симпозиум

31 август-5 септември 2014, Национален дворец на културата, София

Контакти: уебсайт: http://www.cic.bg

СЕПТЕМВРИ

Европейски студентски медицински конгрес по редки болести и лекарства сираци

06-08 септември 2014, Медицински университет -Пловдив

Основни теми: проблеми, свързани с профилактиката, диагностиката, лечението и мониторинга на редките болести.

Контакт: Елеонора Христова, тел.: 0883606750; имейл: eleonora.hristovaa@gmail.com

Генерална асамблея на Европейската асоциация на студентите по медицина

9-13 септември 2014, Медицински университет - Пловдив

Контакт: Зорница Димова, тел.: 0886817433; имейл: zornitsa123@gmail.com; уебсайт: www.emsaga2014.eu

XVI Конгрес на Европейската невроендокринна асоциация

10-13 септември 2014, Шератон Хотел Балкан, София

Такса участие: 450-700 евро

Основни теми: Невроендокринология на хипоталамично-хипофизно-адреналната ос, контрола на апетита и развитието на хипофизата.

Контакт: Димо Занзов, тел.: 02 974 4979; имейл: dimo.zanzov@travelsolutions.bg; уебсайт: http://enea2014.com

VIII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие

11-13 септември 2014, курортен комплекс Златни пясъци

Такса участие: 125-165 лева

Контакти: Българско дружество по клинична лаборатория; уебсайт: http://www.bscl.eu

XV Белинов симпозиум с международно участие

19-21 септември 2014, хотел Риу, Правец

Такса участие: 100-150 евро

Организат ори: Национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия и Асоциация на лекарите по оториноларингология

Основни теми: отология, ринология, аудиология, ларингология

Контакти: проф. д-р Д. Попова, имейл: dp_popova@abv.bg, уебсайт: http://www.cic.bg

Продължаващо медицинско обучение за ОПЛ

13 септември 2014, София

Контакти: тел.: 088 66 145 89, имейл: nsoplb@gmail.com; уебсайт: http://www.nsoplb.org

ОКТОМВРИ

XIV Национален конгрес по кардиология

02-05 октомври 2014, курортен комплекс Златни пясъци

Новости в програмата ще са сесии, посветени на водещи български учени кардиолози, научната сесия „Млад изследовател“, научната сесия „Най-доброто от списание Българска кардиология“

Контакти: тел.: 0884786884, имейл: ceo@cardiobg.com; уебсайт: http://14cardio-congress.com

ХII Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари

8-11 октомври 2014, Телекомуникационен ендоскопски център, МУ - Плевен

Такса участие: 15-36 лева

Конференцията събира млади и ентусиазирани научни екипи от различни части на света. Краен срок за изпращане на абстракти - 25 август.

Контакти: Д-р Диана Пендичева, тел.: 0889 231 607, имейл: pendicheva@gmail.com, уебсайт: http://mdsc.mu-pleven.bg

IX Национална конференция по инфекциозни болести с международно участие

09-11 октомври 2014, хотел „Мериан Палас“, Стара Загора

Такса участие: 40-60 лева

Темата на конгреса е “Вирусни хепатити -диференциално-диагностични проблеми”. Организатори са Българското дружество по инфекциозни болести и Южнобългарското дружество по инфекциозни болести. В рамките на събитието се предвижда и кръгла маса на тема „Инфекциозните болести в светлината на здравната реформа“.

Контакти: д-р Миглена Колева, тел.: 0882901599, имейл: infections@abv.bg, уебсайт: http://www.uni-sz.bg/node/1562

Национална конференция по нефрология

9-12 октомври 2014, хотел Хисар, Хисаря

Теми: консервативна нефрология, диализно лечение и трансплантация

Контакти: Проф. д-р Емил Паскалев; тел.: 02 923 05 39; имейл: emilpaskalev@abv.bg; уебсайт: www.bgnephrology.com

Продължаващо медицинско обучение

11 октомври 2014, Варна

Контакти: тел.: 088 66 145 89; nsoplb@gmail.com; уебсайт: www.nsoplb.org

Училище по ендокринология

16-19 октомври 2014, Пловдив

Контакти: Българско дружество по ендокринология; уебсайт: www.endo-bg.com

VII Национален конгрес по фармакология

17-19 октомври 2014, Плевен

Контакти: уебсайт: www.cic.bg

Ден на българския лекар - Лекар на годината

19 октомври 2014, София

Контакти: уебсайт: http://blsbg.com

XVII Национален конгрес по ултразвук в медицината

23-25 октомври 2014, Интерхотел Сандански, Сандански

Ще се проведат и Курс по контрастно усилена ехография, Доплер курс, Курс по конвенционална ехография и Училище по технически новости и нови модерни методи на изследване.

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 август

Контакти: имейл: ultrasound.bg@gmail.com; уебсайт: www.cic.bg/bg/engagement_book/outload/pic-cic_alex/cic-pco_6015.pdf

Юбилейна научна конференция „40 години Медицински университет - Плевен“

30 октомври - 01 ноември 2014, Медицински университет - Плевен

Контакти: уебсайт http://mu-pleven.bg

НОЕМВРИ

IV Конгрес по обща медицина с международно участие и връчване на наградата Семеен лекар на 2014

20-23 ноември, Новотел Пловдив, Пловдив

Контакти: 088 66 145 89, nsoplb@gmail.com; www.nsoplb.org

ДЕКЕМВРИ

IV Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие

11-14 декември, Новотел Пловдив, Пловдив

Такса участие: 190-260 лева

Основна тема: Остеопороза, остеоартроза и заболявания на опорно-двигателния апарат

Краен срок за изпращане на резюмета: 1 октомври 2014

Контакти: имейл: osteao@cic.bg; уебсайт: www.osteoporosis-bg.org

Уважаеми колеги, ако искате вашето събитие да бъде включено в календара на Медицината днес в България, който се публикува също онлайн на www.spisaniemd.bg и www.medicalnews.bg, моля, изпращайте ни информация на адрес office@protos.bg или се обадете на тел. 02/822 04 18