Остра исхемия на крайниците


md 01/07/2014

Острата исхемия на крайниците (остра артериална недостатъчност на крайниците – ОАНК) се дефинира като състояние на внезапно прекъсване или редуциране на кръвоснабдяването на крайника, което застрашава неговата виталност. Честотата на ОАНК е 1.5 случая на 10 000 души годишно. Счита се за остра ако симптомите са с давност до две седмици. Те се развиват за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.