Лечение на болката при остеоартрит на коляното


md 01/07/2014

Американската академия на ортопедите (AAOS*) публикува актуализирани практически насоки за лечение на симптоматичен остеоартрит (ОА) на коляното (1). Основните промени, в сравнение с предходните стандарти, са: – максималната дневна дозировка на paracetamol се намалява от 4 g на 3 g дневно. Това не е промяна, извършена от AAOS, а е съобразена с приетите от FDA […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.