Източници на информация в контекста на медицината, базирана на доказателства


md 01/07/2014

Д-р Пешка Пешева*, дм, Д-р Елиа Георгиева, дм Главни асистенти в катедра „Социална медицина”, Факултет по обществено здраве, МУ-София *За кореспонденция: e-mail: pkshva@gmail.com; тел.: 0899690251 Резюме Практикуващите лекари от една страна са претоварени с информация, а от друга не разполагат с подходящи начини за получаване на съвременна, ориентирана към резултатите информация. Съществуват различни източници на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.