Erlotinib удължава преживяемостта при рак на панкреаса в сравнение със самостоятелното приложение на gemcitabine


md 01/07/2014

Добавянето на еrlotinib към gem-citabine удължава преживяемостта на болните с метастазирал панкреасен аденокарцином в сравнение с монотерапията с gemcitabine, показаха резултатите от клинично проучване, публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1). Това е първото фаза III проучване, в което бе демонстрирано сигнификантно подобрение на преживяемостта отвъд това от самостоятелното приложение на gemcitabine при напреднал […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.