Асоциация между серумните нива и патологичния стадий на използваните при колоректален карцином туморни маркери


md 01/07/2014

Д-р Свилен Маслянков1, Димитър Пенчев2, Д-р Илия Фидошев1, Проф. Георги Тодоров1 1. II Хирургична клиника, УМБАЛ Александровска – София 2. Студент медицина V курс, Медицински Университет – София Контакти: Коремна хирургия София 1431 бул. Свети Георги Софийски 1 тел.: 0887291333; имейл: drm@mail.bg; epsmusic@abv.bg Въведение: Карциноембрионалният антиген (CEA) и карбохидратният антиген (CA19.9) са най-използваните серумни туморни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.